Monthly Archives: Sierpień 2011

You are browsing the site archives by month.

MU INTERACTIVE MEDIA sp. z o.o.

Spółka MU INTERACTIVE MEDIA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390191
 • REGON – 143012417
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy MU INTERACTIVE MEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Dzika 19/23 3

Miejscowość – 00-172 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.254511
Długość geogr. – 20.98686

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

PKD 3 – 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

LEVNET sp. z o.o. S.K.A.

Spółka LEVNET sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390372
 • REGON – 221384080
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy LEVNET sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Perseusza 4

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

PKD 3 – 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

JUVENTA AZG sp. z o.o.

Spółka JUVENTA AZG sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390783
 • REGON – 143147270
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy JUVENTA AZG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Srebrna 16

Miejscowość – 00-810 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22813
Długość geogr. – 20.99058

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

PKD 2 – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 3 – 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

ABATOR sp. z o.o.

Spółka ABATOR sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390334
 • REGON – 121567463
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy ABATOR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Mogilska 97 II PIĘTRO

Miejscowość – 31-545 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066559
Długość geogr. – 19.9741

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 3 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

Dane wpisane do KRS

METRO SERVICES PL sp. z o.o.

Spółka METRO SERVICES PL sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390325
 • REGON – 143007178
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy METRO SERVICES PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleje Ujazdowskie 10

Miejscowość – 00-478 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226158
Długość geogr. – 21.025749

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

JOSHUA INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka JOSHUA INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390566
 • REGON – 143002420
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy JOSHUA INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Chmielna 28B

Miejscowość – 00-020 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233021
Długość geogr. – 21.01841

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

K2 FOOD SOLUTIONS sp. z o.o.

Spółka K2 FOOD SOLUTIONS sp. z o.o. / siedziba Parcela

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390952
 • REGON – 143023875
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy K2 FOOD SOLUTIONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Parcela

Ulica – Baczyńskiego 19

Miejscowość – 05-507 Parcela

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05706
Długość geogr. – 21.158661

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

PKD 2 – 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

PKD 3 – 11.0 Produkcja napojów

Dane wpisane do KRS

BIOEKO NORD sp. z o.o.

Spółka BIOEKO NORD sp. z o.o. / siedziba Czuprynowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390972
 • REGON – 200455065
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy BIOEKO NORD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czuprynowo

Ulica – 55A

Miejscowość – 16-123 Kuźnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.509781
Długość geogr. – 23.61

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

PKD 3 – 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Dane wpisane do KRS

BIO BEAUTY BALANCE sp. z o.o.

Spółka BIO BEAUTY BALANCE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391075
 • REGON – 142951573
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy BIO BEAUTY BALANCE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Malborska 16B 23

Miejscowość – 03-286 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.302189
Długość geogr. – 21.06756

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

PKD 2 – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 3 – 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Dane wpisane do KRS

MARLOWE BERNHEIM & ROTH sp. z o.o.

Spółka MARLOWE BERNHEIM & ROTH sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390631
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy MARLOWE BERNHEIM & ROTH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Pl. Orląt Lwowskich 2

Miejscowość – 53-605 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108822
Długość geogr. – 17.024281

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

BTS PARTNER sp. z o.o. sp.k.

Spółka BTS PARTNER sp. z o.o. sp.k. / siedziba Koło

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390283
 • REGON – 301793192
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BTS PARTNER sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Koło

Ulica – Dąbska 17

Miejscowość – 62-600 Koło

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21368
Długość geogr. – 18.622615

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

LADY INFERNO SP. ZO.O

Spółka LADY INFERNO SP. ZO.O / siedziba Rzgów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390484
 • REGON – 101088583
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy LADY INFERNO SP. ZO.O

Siedziba rejestrowa – Rzgów

Ulica – Rzemieślnicza 35 BOKS 34

Miejscowość – 95-030 Rzgów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.662521
Długość geogr. – 19.508386

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

PKD 2 – 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór

PKD 3 – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES sp. z o.o.

Spółka WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES sp. z o.o. / siedziba Głosków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390766
 • REGON – 143153483
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy WEKTOR INDUSTRIAL MACHINES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Głosków

Ulica – Choinkowa 6

Miejscowość – 05-503 Piaseczno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.032995
Długość geogr. – 20.99515

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

PKD 2 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Dane wpisane do KRS

SABORA sp. z o.o.

Spółka SABORA sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391159
 • REGON – 80556169
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy SABORA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – K.lisowskiego 9A

Miejscowość – 65-072 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.938992
Długość geogr. – 15.50567

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

AKADEMIA ZDROWIA AGNIESZKA OLECH-ŚLIŻ, TOMASZ CHOMIUK sp.j.

Spółka AKADEMIA ZDROWIA AGNIESZKA OLECH-ŚLIŻ, TOMASZ CHOMIUK sp.j. / siedziba Ząbki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390935
 • REGON – 143024509
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy AKADEMIA ZDROWIA AGNIESZKA OLECH-ŚLIŻ, TOMASZ CHOMIUK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Ząbki

Ulica – Dzika 41 38

Miejscowość – 05-091 Ząbki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.292519
Długość geogr. – 21.118111

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS