Monthly Archives: Październik 2011

You are browsing the site archives by month.

PRODAM sp. z o.o.

Spółka PRODAM sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390942
 • REGON – 341018480
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy PRODAM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Polna 101

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 2 – 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

PKD 3 – 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dane wpisane do KRS

NORTHPOL STAR sp. z o.o.

Spółka NORTHPOL STAR sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390326
 • REGON – 143006894
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy NORTHPOL STAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.52.Z Produkcja lodów

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

MS-EKO sp. z o.o.

Spółka MS-EKO sp. z o.o. / siedziba Jurki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390936
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy MS-EKO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jurki

Ulica – 64

Miejscowość – 18-416 Zbójna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.25123
Długość geogr. – 21.81116

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Dane wpisane do KRS

MJ TRANS sp. z o.o.

Spółka MJ TRANS sp. z o.o. / siedziba Borki Paduchy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390261
 • REGON – 143186755
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy MJ TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Borki Paduchy

Ulica – 40

Miejscowość – 08-112 Wiśniew

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.062275
Długość geogr. – 22.280049

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

INTERPROMO sp. z o.o.

Spółka INTERPROMO sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391146
 • REGON – 221204421
 • NIP – 5862266891

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy INTERPROMO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Redłowska 38

Miejscowość – 81-450 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.496519
Długość geogr. – 18.54681

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

Dane wpisane do KRS

H&T sp. z o.o.

Spółka H&T sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390837
 • REGON – 143152093
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy H&T sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3B B-6

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 3 – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Dane wpisane do KRS

LIPSKI B.S. sp. z o.o.

Spółka LIPSKI B.S. sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390513
 • REGON – 143004599
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy LIPSKI B.S. sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Jana Ostroroga 22 B

Miejscowość – 01-163 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.250751
Długość geogr. – 20.96686

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

PKD 2 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 3 – 38.3 Odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

DOMILEX sp. z o.o.

Spółka DOMILEX sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391031
 • REGON – 200487390
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy DOMILEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Mickiewicza 7 241

Miejscowość – 15-213 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.11972
Długość geogr. – 23.177219

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 2 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 3 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dane wpisane do KRS

S3SYSTEMS sp. z o.o.

Spółka S3SYSTEMS sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390944
 • REGON – 21634754
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy S3SYSTEMS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Długosza 19B 19

Miejscowość – 51-162 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.13435
Długość geogr. – 17.06429

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

PKD 2 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 3 – 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

CENTRUM EDISONA sp. z o.o.

Spółka CENTRUM EDISONA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390556
 • REGON – 143143504
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy CENTRUM EDISONA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Noakowskiego 12 7

Miejscowość – 00-666 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22139
Długość geogr. – 21.012341

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

POLSKA AKADEMIA STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ sp. z o.o.

Spółka POLSKA AKADEMIA STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ sp. z o.o. / siedziba Zgierz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390431
 • REGON – 101138074
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy POLSKA AKADEMIA STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zgierz

Ulica – Witkacego 23 17

Miejscowość – 95-100 Zgierz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.921909
Długość geogr. – 19.386391

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 2 – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

PKD 3 – 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

PCI-SOLAR – sp. z o.o.

Spółka PCI-SOLAR – sp. z o.o. / siedziba Słupsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390473
 • REGON – 221358101
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy PCI-SOLAR – sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Słupsk

Ulica – Przemysłowa 100 300

Miejscowość – 76-200 Słupsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.490036
Długość geogr. – 16.999986

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 3 – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

LODEKO sp. z o.o.

Spółka LODEKO sp. z o.o. / siedziba Jastrzębie-Zdrój

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390335
 • REGON – 241962011
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy LODEKO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jastrzębie-Zdrój

Ulica – Cieszyńska 126A

Miejscowość – 44-337 Jastrzębie-Zdrój

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.918739
Długość geogr. – 18.591999

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Dane wpisane do KRS

THE FREEGROUP sp. z o.o. sp.k.

Spółka THE FREEGROUP sp. z o.o. sp.k. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390627
 • REGON – 321068305
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy THE FREEGROUP sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Targ Rybny 1 1

Miejscowość – 70-542 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.424398
Długość geogr. – 14.56172

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 13.93.Z Produkcja dywanów i chodników

PKD 3 – 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

Dane wpisane do KRS

“LOJENA” sp. z o.o.

Spółka “LOJENA” sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391095
 • REGON – 80543528
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-11

Dane adresowe firmy “LOJENA” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – K.lisowskiego 9A

Miejscowość – 65-072 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.938992
Długość geogr. – 15.50567

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS