Monthly Archives: Lipiec 2013

You are browsing the site archives by month.

ONE DESIGN sp. z o.o.

Spółka ONE DESIGN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000390602
  • REGON – 143001690
  • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ONE DESIGN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Puławska 5 4

Miejscowość – 02-515 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.211102
Długość geogr. – 21.022739

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

PGS-TRANS sp. z o.o.

Spółka PGS-TRANS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000390572
  • REGON – 143014793
  • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PGS-TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Srebrna 16

Miejscowość – 00-810 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22813
Długość geogr. – 20.99058

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS