Monthly Archives: Sierpień 2013

You are browsing the site archives by month.

MEGA MANAGEMENT sp. z o.o.

Spółka MEGA MANAGEMENT sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390717
 • REGON – 221411367
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MEGA MANAGEMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Chrzanowskiego 10/U 7

Miejscowość – 80-278 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.384649
Długość geogr. – 18.58321

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 58 Działalność wydawnicza

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

METAL GROUP sp. z o.o.

Spółka METAL GROUP sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390749
 • REGON – 221408980
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy METAL GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Załogowa 17

Miejscowość – 80-557 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.3871
Długość geogr. – 18.650551

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD 2 – 24.5 Odlewnictwo metali

PKD 3 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Dane wpisane do KRS

MHM sp. z o.o.

Spółka MHM sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390745
 • REGON – 221411315
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MHM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Kartuska 246

Miejscowość – 80-126 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.349411
Długość geogr. – 18.57972

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

MK PROJEKT sp. z o.o.

Spółka MK PROJEKT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390595
 • REGON – 143009763
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MK PROJEKT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Długa 44/50 B 45

Miejscowość – 00-241 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.245918
Długość geogr. – 21.003519

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 3 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS

MLECZNA GRUPA sp. z o.o.

Spółka MLECZNA GRUPA sp. z o.o. / siedziba Koszalin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000389916
 • REGON – 321058011
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MLECZNA GRUPA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koszalin

Ulica – Partyzantów 15

Miejscowość – 75-411 Koszalin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.195969
Długość geogr. – 16.197439

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 3 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Dane wpisane do KRS

NEW CRISTHINE sp. z o.o.

Spółka NEW CRISTHINE sp. z o.o. / siedziba Juszkowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390726
 • REGON – 221411396
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy NEW CRISTHINE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Juszkowo

Ulica – Sportowa 34

Miejscowość – 83-000 Juszkowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 3 – 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Dane wpisane do KRS

NORDON sp. z o.o.

Spółka NORDON sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390727
 • REGON – 60995890
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy NORDON sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Fabryczna 2D

Miejscowość – 20-301 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.239201
Długość geogr. – 22.57889

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS