Monthly Archives: Listopad 2013

You are browsing the site archives by month.

ALL LIVE sp. z o.o.

Spółka ALL LIVE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390544
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ALL LIVE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słoneczna 8

Miejscowość – 00-789 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.363811
Długość geogr. – 21.044201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 2 – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 3 – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Dane wpisane do KRS

FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Spółka FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390486
 • REGON – 242467816
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Dzięciołów 2 A

Miejscowość – 40-532 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.231852
Długość geogr. – 19.00778

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka PINOT INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390583
 • REGON – 143006687
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Chmielna 28B

Miejscowość – 00-020 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233021
Długość geogr. – 21.01841

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.91.Z Leasing finansowy

PKD 2 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

FRIGOTRANS sp. z o.o.

Spółka FRIGOTRANS sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390604
 • REGON – 301789291
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FRIGOTRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Grunwaldzka 115

Miejscowość – 60-313 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.40941
Długość geogr. – 16.87163

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j. / siedziba Mikołów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390505
 • REGON – 241991120
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Mikołów

Ulica – Ks.szymankiewicza 51

Miejscowość – 43-190 Mikołów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.196812
Długość geogr. – 18.86939

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

COACHING IRENA SIEŃKO-WALKOWSKA sp.j.

Spółka COACHING IRENA SIEŃKO-WALKOWSKA sp.j. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390798
 • REGON – 301797280
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy COACHING IRENA SIEŃKO-WALKOWSKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Kaczeńcowa 38

Miejscowość – 60-175 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.393028
Długość geogr. – 16.82868

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

PKD 2 – 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 3 – 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Dane wpisane do KRS

G – INVEST sp. z o.o.

Spółka G – INVEST sp. z o.o. / siedziba Zakopane

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390462
 • REGON – 121591898
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy G – INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zakopane

Ulica – Zwierzyniecka 19

Miejscowość – 34-500 Zakopane

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.275261
Długość geogr. – 19.97435

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

PKD 3 – 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Dane wpisane do KRS

D & Z sp. z o.o.

Spółka D & Z sp. z o.o. / siedziba Dziećmorowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390612
 • REGON – 21586914
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy D & Z sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dziećmorowice

Ulica – Sienkiewicza 50

Miejscowość – 58-308 Wałbrzych

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.774971
Długość geogr. – 16.35313

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 2 – 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

GAM – FERM sp. z o.o.

Spółka GAM – FERM sp. z o.o. / siedziba Żagań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390709
 • REGON – 80545272
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy GAM – FERM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Żagań

Ulica – Kręta 3

Miejscowość – 68-100 Żagań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.634499
Długość geogr. – 15.3764

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.47.Z Chów i hodowla drobiu

PKD 2 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

PKD 3 – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Dane wpisane do KRS

BEATEX sp. z o.o.

Spółka BEATEX sp. z o.o. / siedziba Przeźmierowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390693
 • REGON – 301790093
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BEATEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Przeźmierowo

Ulica – Leśna 43

Miejscowość – 62-081 Przeźmierowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.42845
Długość geogr. – 16.755495

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 43.31.Z Tynkowanie

PKD 3 – 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

Dane wpisane do KRS

CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o.

Spółka CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o. / siedziba Żyrardów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390318
 • REGON – 143149671
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Żyrardów

Ulica – Limanowskiego 30

Miejscowość – 96-300 Żyrardów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.046249
Długość geogr. – 20.46081

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o.

Spółka WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390636
 • REGON – 143050808
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleje Ujazdowskie 10

Miejscowość – 00-478 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226158
Długość geogr. – 21.025749

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.11.Z Produkcja gazów technicznych

PKD 2 – 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

PKD 3 – 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Dane wpisane do KRS

BOWLER KLUB sp. z o.o.

Spółka BOWLER KLUB sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390401
 • REGON – 301797190
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BOWLER KLUB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Smardzewska 12

Miejscowość – 60-161 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.389912
Długość geogr. – 16.830839

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 3 – 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Dane wpisane do KRS

WIND FARM LNIANO sp. z o.o.

Spółka WIND FARM LNIANO sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390518
 • REGON – 301793772
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy WIND FARM LNIANO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Górki 7

Miejscowość – 60-204 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.39496
Długość geogr. – 16.8926

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

EURO COMMERCE sp. z o.o.

Spółka EURO COMMERCE sp. z o.o. / siedziba Klaudyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390579
 • REGON – 143004547
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy EURO COMMERCE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Klaudyn

Ulica – Klaudyńska 5

Miejscowość – 05-080 Izabelin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.30455
Długość geogr. – 20.78709

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

Dane wpisane do KRS