Category Archives: Spółki Komandytowe

SYNDYCY WIELKOPOLSCY BOJARSKI, SENGER-KAŁAT, GNATOWSKI sp.k.

Spółka SYNDYCY WIELKOPOLSCY BOJARSKI, SENGER-KAŁAT, GNATOWSKI sp.k. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390746
 • REGON – 301797238
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy SYNDYCY WIELKOPOLSCY BOJARSKI, SENGER-KAŁAT, GNATOWSKI sp.k.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Dziadoszańska 10

Miejscowość – 61-248 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.37973
Długość geogr. – 16.9821

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 2 – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 3 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dane wpisane do KRS

FRESHOUSE sp. z o.o. sp.k.

Spółka FRESHOUSE sp. z o.o. sp.k. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390834
 • REGON – 301799450
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy FRESHOUSE sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Pszenna 2

Miejscowość – 61-663 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.472471
Długość geogr. – 16.95094

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

PKD 3 – 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dane wpisane do KRS

MEGAWAT WOTAN POLSKA sp. z o.o. sp.k.

Spółka MEGAWAT WOTAN POLSKA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Tarnów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390658
 • REGON – 121695824
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy MEGAWAT WOTAN POLSKA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Tarnów

Ulica – Krakowska 47 15

Miejscowość – 33-100 Tarnów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02515
Długość geogr. – 20.97719

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

UNIPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. BIS sp.k.

Spółka UNIPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. BIS sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390610
 • REGON – 121567718
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy UNIPOL DEVELOPMENT sp. z o.o. BIS sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Widłakowa 18 F

Miejscowość – 30-380 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.035421
Długość geogr. – 19.862175

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

PERFECT HOME DEVELOPMENT sp. z o.o. OSIEDLE MODERNA sp.k.

Spółka PERFECT HOME DEVELOPMENT sp. z o.o. OSIEDLE MODERNA sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390707
 • REGON – 121591042
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy PERFECT HOME DEVELOPMENT sp. z o.o. OSIEDLE MODERNA sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Słowiańska 3

Miejscowość – 31-141 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.0681
Długość geogr. – 19.93965

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

QUALIA sp. z o.o. – NOWY WILANÓW sp.k.

Spółka QUALIA sp. z o.o. – NOWY WILANÓW sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390540
 • REGON – 15680776
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy QUALIA sp. z o.o. – NOWY WILANÓW sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

W.P. sp. z o.o. DEVELOPMENT sp.k.

Spółka W.P. sp. z o.o. DEVELOPMENT sp.k. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390651
 • REGON – 80536592
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy W.P. sp. z o.o. DEVELOPMENT sp.k.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – Dąbrowskiego 45

Miejscowość – 65-021 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.945919
Długość geogr. – 15.49968

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

ROKA A.I.KANTORSKI sp.k.

Spółka ROKA A.I.KANTORSKI sp.k. / siedziba Piotrków Trybunalski

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390470
 • REGON – 592178021
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ROKA A.I.KANTORSKI sp.k.

Siedziba rejestrowa – Piotrków Trybunalski

Ulica – Polna 14

Miejscowość – 97-300 Piotrków Trybunalski

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.426201
Długość geogr. – 19.66978

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD 3 – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

Dane wpisane do KRS

DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k.

Spółka DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kosakowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390623
 • REGON – 221411798
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kosakowo

Ulica – Kalinowa 6

Miejscowość – 81-198 Kosakowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.599445
Długość geogr. – 18.478355

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

VITAL-VERA sp. z o.o. sp.k.

Spółka VITAL-VERA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Nowy Tomyśl

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390468
 • REGON – 301787961
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy VITAL-VERA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Nowy Tomyśl

Ulica – Kolejowa 14 A

Miejscowość – 64-300 Nowy Tomyśl

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.311676
Długość geogr. – 16.154011

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.10 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

PKD 2 – 13.20 Produkcja tkanin

PKD 3 – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

Dane wpisane do KRS

EKOENERGETYKA sp. z o.o. sp.k.

Spółka EKOENERGETYKA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390681
 • REGON – 121567003
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy EKOENERGETYKA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Pędzichów 6

Miejscowość – 31-152 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.071781
Długość geogr. – 19.94116

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 2 – 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

PKD 3 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Dane wpisane do KRS

WETTIN CLUSTER sp. z o.o. sp.k.

Spółka WETTIN CLUSTER sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391044
 • REGON – 121593578
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy WETTIN CLUSTER sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Mogilska 65

Miejscowość – 31-545 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066559
Długość geogr. – 19.9741

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

PKD 2 – 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

PKD 3 – 64.91.Z Leasing finansowy

Dane wpisane do KRS

ALVO sp. z o.o. sp.k.

Spółka ALVO sp. z o.o. sp.k. / siedziba Śmigiel

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390448
 • REGON – 301592861
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ALVO sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Śmigiel

Ulica – Południowa 21A

Miejscowość – 64-030 Śmigiel

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.01852
Długość geogr. – 16.5742

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

PKD 2 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 3 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Dane wpisane do KRS

QUALIA sp. z o.o. – NEPTUN PARK sp.k.

Spółka QUALIA sp. z o.o. – NEPTUN PARK sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390543
 • REGON – 140086935
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy QUALIA sp. z o.o. – NEPTUN PARK sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

KODIS sp. z o.o. sp.k.

Spółka KODIS sp. z o.o. sp.k. / siedziba Czerwienne

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391115
 • REGON – 121600290
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy KODIS sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Czerwienne

Ulica – 187

Miejscowość – 34-407 Czerwienne

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.39328
Długość geogr. – 19.88958

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS