PRODUKCJA HANDEL USŁUGA „EFEKT” sp. z o.o.

Spółka PRODUKCJA HANDEL USŁUGA „EFEKT” sp. z o.o. / siedziba Rzegnowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390464
 • REGON – 301796859
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PRODUKCJA HANDEL USŁUGA „EFEKT” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzegnowo

Ulica – 4B

Miejscowość – 62-260 Łubowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.51302
Długość geogr. – 17.42368

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

SAMCO sp. z o.o.

Spółka SAMCO sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390659
 • REGON – 321059186
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SAMCO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Modra 96 1

Miejscowość – 71-220 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.4524
Długość geogr. – 14.47742

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 3 – 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Dane wpisane do KRS

TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A.

Spółka TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390889
 • REGON – 121567575
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Krakowska 23 6

Miejscowość – 31-062 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.04986
Długość geogr. – 19.94488

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

EURO INVEST GROUP sp. z o.o.

Spółka EURO INVEST GROUP sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390625
 • REGON – 200452500
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy EURO INVEST GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Sienkiewicza 22

Miejscowość – 15-092 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.132858
Długość geogr. – 23.162621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 3 – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Dane wpisane do KRS

DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o.

Spółka DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390580
 • REGON – 143003269
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wilcza 26 LU3

Miejscowość – 00-544 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225159
Długość geogr. – 21.01886

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o.

Spółka SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390614
 • REGON – 242136924
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Szkolna 4A 4A

Miejscowość – 41-200 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280069
Długość geogr. – 19.13605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

WIND FARM BUKOWIEC sp. z o.o.

Spółka WIND FARM BUKOWIEC sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390521
 • REGON – 301797155
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy WIND FARM BUKOWIEC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Górki 7

Miejscowość – 60-204 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.39496
Długość geogr. – 16.8926

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

TRANSMA GOSPODARKA ODPADAMI sp. z o.o.

Spółka TRANSMA GOSPODARKA ODPADAMI sp. z o.o. / siedziba Wilkszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390587
 • REGON – 21586943
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy TRANSMA GOSPODARKA ODPADAMI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wilkszyn

Ulica – Marszowicka 24

Miejscowość – 55-330 Wilkszyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.175821
Długość geogr. – 16.79025

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

PKD 3 – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

FABLES CONSTRUCTION sp. z o.o.

Spółka FABLES CONSTRUCTION sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390620
 • REGON – 321006379
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FABLES CONSTRUCTION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Nowy Rynek 5

Miejscowość – 70-533 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.424711
Długość geogr. – 14.56173

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 2 – 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

PKD 3 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Dane wpisane do KRS

BMG sp. z o.o.

Spółka BMG sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390594
 • REGON – 143154761
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BMG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 27 11

Miejscowość – 02-030 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22455
Długość geogr. – 20.99152

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

ALL LIVE sp. z o.o.

Spółka ALL LIVE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390544
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ALL LIVE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słoneczna 8

Miejscowość – 00-789 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.363811
Długość geogr. – 21.044201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 2 – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 3 – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Dane wpisane do KRS

FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Spółka FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390486
 • REGON – 242467816
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Dzięciołów 2 A

Miejscowość – 40-532 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.231852
Długość geogr. – 19.00778

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka PINOT INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390583
 • REGON – 143006687
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Chmielna 28B

Miejscowość – 00-020 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233021
Długość geogr. – 21.01841

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.91.Z Leasing finansowy

PKD 2 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

FRIGOTRANS sp. z o.o.

Spółka FRIGOTRANS sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390604
 • REGON – 301789291
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FRIGOTRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Grunwaldzka 115

Miejscowość – 60-313 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.40941
Długość geogr. – 16.87163

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j. / siedziba Mikołów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390505
 • REGON – 241991120
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Mikołów

Ulica – Ks.szymankiewicza 51

Miejscowość – 43-190 Mikołów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.196812
Długość geogr. – 18.86939

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS