NEW TECHNOLOGIES PROJECTS sp. z o.o.

Spółka NEW TECHNOLOGIES PROJECTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390526
 • REGON – 142777750
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy NEW TECHNOLOGIES PROJECTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Senatorska 12

Miejscowość – 00-082 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.244419
Długość geogr. – 21.012609

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

INSTAL PROGRES sp. z o.o.

Spółka INSTAL PROGRES sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390374
 • REGON – 221373626
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy INSTAL PROGRES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Miętowa 3 G 7

Miejscowość – 81-589 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.477095
Długość geogr. – 18.469075

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 2 – 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 3 – 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Dane wpisane do KRS

SENS ŚNIEGU sp. z o.o.

Spółka SENS ŚNIEGU sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390665
 • REGON – 143047723
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy SENS ŚNIEGU sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bema 65 1B

Miejscowość – 01-244 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225498
Długość geogr. – 20.96187

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

PKD 3 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dane wpisane do KRS

SPEEDER sp. z o.o. – sp.k.

Spółka SPEEDER sp. z o.o. – sp.k. / siedziba Głębocko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390870
 • REGON – 301799852
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-10

Dane adresowe firmy SPEEDER sp. z o.o. – sp.k.

Siedziba rejestrowa – Głębocko

Ulica – 15

Miejscowość – 62-095 Murowana Goślina

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.600449
Długość geogr. – 17.03635

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

PKD 2 – 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

PKD 3 – 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRS

FAMERHOL sp. z o.o.

Spółka FAMERHOL sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390753
 • REGON – 301793720
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy FAMERHOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Garbary 95 B 87

Miejscowość – 61-757 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.41519
Długość geogr. – 16.94275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD 3 – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Dane wpisane do KRS

BRATCAR sp. z o.o.

Spółka BRATCAR sp. z o.o. / siedziba Bratkowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390123
 • REGON – 180716300
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy BRATCAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bratkowice

Ulica – 401H

Miejscowość – 36-055 Bratkowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.14945
Długość geogr. – 21.97005

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

PKD 2 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 3 – 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Dane wpisane do KRS

YAWA 14 sp. z o.o.

Spółka YAWA 14 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390460
 • REGON – 143050292
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy YAWA 14 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krucza 16/22

Miejscowość – 00-526 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226589
Długość geogr. – 21.020729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

AT INVESTMENT sp. z o.o. GASTRO sp.k.

Spółka AT INVESTMENT sp. z o.o. GASTRO sp.k. / siedziba Zielonka

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390645
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy AT INVESTMENT sp. z o.o. GASTRO sp.k.

Siedziba rejestrowa – Zielonka

Ulica – Okrzei 4

Miejscowość – 05-220 Zielonka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.290932
Długość geogr. – 21.28891

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Dane wpisane do KRS

ASTAT sp. z o.o.

Spółka ASTAT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390403
 • REGON – 143052552
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy ASTAT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Srebrna 16

Miejscowość – 00-810 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22813
Długość geogr. – 20.99058

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

PKD 2 – 33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 3 – 38.1 Zbieranie odpadów

Dane wpisane do KRS