Tag Archives: Mazowieckie

INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A.

Spółka INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390674
 • REGON – 143147318
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 194 156

Miejscowość – 02-390 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.200089
Długość geogr. – 20.968519

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 2 – 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

SUZI ENTERPRISE sp. z o.o.

Spółka SUZI ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390589
 • REGON – 143006635
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SUZI ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

VARIAMEDIA sp. z o.o.

Spółka VARIAMEDIA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390600
 • REGON – 143001365
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy VARIAMEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krakowskie Przedmieście 13 148

Miejscowość – 00-071 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.243931
Długość geogr. – 21.01659

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

ADEQUATE sp. z o.o.

Spółka ADEQUATE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390608
 • REGON – 143011062
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ADEQUATE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Ostrobramska 101 229

Miejscowość – 04-041 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23341
Długość geogr. – 21.09078

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 2 – 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 3 – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

ESNTB sp. z o.o.

Spółka ESNTB sp. z o.o. / siedziba Ząbki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390195
 • REGON – 143025029
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ESNTB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ząbki

Ulica – Poniatowskiego 15 1

Miejscowość – 05-091 Ząbki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.292519
Długość geogr. – 21.118111

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

AICE POLSKA sp. z o.o.

Spółka AICE POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390027
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy AICE POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słomińskiego 19 515

Miejscowość – 00-195 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.258091
Długość geogr. – 20.99708

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o.

Spółka DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390580
 • REGON – 143003269
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy DELIKATESY ARTYKUŁÓW ŚRÓDZIEMNOMORSKICH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wilcza 26 LU3

Miejscowość – 00-544 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225159
Długość geogr. – 21.01886

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

BMG sp. z o.o.

Spółka BMG sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390594
 • REGON – 143154761
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BMG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 27 11

Miejscowość – 02-030 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22455
Długość geogr. – 20.99152

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

ALL LIVE sp. z o.o.

Spółka ALL LIVE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390544
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ALL LIVE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słoneczna 8

Miejscowość – 00-789 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.363811
Długość geogr. – 21.044201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 2 – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 3 – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Dane wpisane do KRS

PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka PINOT INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390583
 • REGON – 143006687
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PINOT INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Chmielna 28B

Miejscowość – 00-020 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.233021
Długość geogr. – 21.01841

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.91.Z Leasing finansowy

PKD 2 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o.

Spółka CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o. / siedziba Żyrardów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390318
 • REGON – 143149671
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Żyrardów

Ulica – Limanowskiego 30

Miejscowość – 96-300 Żyrardów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.046249
Długość geogr. – 20.46081

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o.

Spółka WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390636
 • REGON – 143050808
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy WIRECO WORLDGROUP POLAND HOLDINGS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleje Ujazdowskie 10

Miejscowość – 00-478 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226158
Długość geogr. – 21.025749

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.11.Z Produkcja gazów technicznych

PKD 2 – 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

PKD 3 – 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Dane wpisane do KRS

EURO COMMERCE sp. z o.o.

Spółka EURO COMMERCE sp. z o.o. / siedziba Klaudyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390579
 • REGON – 143004547
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy EURO COMMERCE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Klaudyn

Ulica – Klaudyńska 5

Miejscowość – 05-080 Izabelin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.30455
Długość geogr. – 20.78709

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

Dane wpisane do KRS

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.

Spółka COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390603
 • REGON – 142973505
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bonifraterska 17 22 PIĘTRO

Miejscowość – 00-203 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.252628
Długość geogr. – 21.002991

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Dane wpisane do KRS

GLOBALBET sp. z o.o.

Spółka GLOBALBET sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390204
 • REGON – 142974373
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy GLOBALBET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Młynarska 7

Miejscowość – 01-205 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.236099
Długość geogr. – 20.973721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS