Tag Archives: Pomorskie

PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY sp.j.

Spółka PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY sp.j. / siedziba Brusy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390654
 • REGON – 221421302
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PRZYCHODNIA RODZINNA THIELEMANN I WSPÓLNICY sp.j.

Siedziba rejestrowa – Brusy

Ulica – Dworcowa 13

Miejscowość – 89-632 Brusy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.879175
Długość geogr. – 17.705766

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 86 Opieka zdrowotna

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

OSTROWSKI I POHL sp.j.

Spółka OSTROWSKI I POHL sp.j. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390824
 • REGON – 221411551
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy OSTROWSKI I POHL sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Hryniewickiego 10

Miejscowość – 81-304 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.506226
Długość geogr. – 18.536329

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

EUROPEJSKIE CENTRUM BADANIA PRAWA sp. z o.o.

Spółka EUROPEJSKIE CENTRUM BADANIA PRAWA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390647
 • REGON – 221411380
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy EUROPEJSKIE CENTRUM BADANIA PRAWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Heweliusza 11

Miejscowość – 80-890 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.35577
Długość geogr. – 18.652109

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 2 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 3 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

Dane wpisane do KRS

MEGA MANAGEMENT sp. z o.o.

Spółka MEGA MANAGEMENT sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390717
 • REGON – 221411367
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MEGA MANAGEMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Chrzanowskiego 10/U 7

Miejscowość – 80-278 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.384649
Długość geogr. – 18.58321

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 58 Działalność wydawnicza

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

METAL GROUP sp. z o.o.

Spółka METAL GROUP sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390749
 • REGON – 221408980
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy METAL GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Załogowa 17

Miejscowość – 80-557 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.3871
Długość geogr. – 18.650551

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

PKD 2 – 24.5 Odlewnictwo metali

PKD 3 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Dane wpisane do KRS

MHM sp. z o.o.

Spółka MHM sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390745
 • REGON – 221411315
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy MHM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Kartuska 246

Miejscowość – 80-126 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.349411
Długość geogr. – 18.57972

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

NEW CRISTHINE sp. z o.o.

Spółka NEW CRISTHINE sp. z o.o. / siedziba Juszkowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390726
 • REGON – 221411396
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy NEW CRISTHINE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Juszkowo

Ulica – Sportowa 34

Miejscowość – 83-000 Juszkowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 3 – 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Dane wpisane do KRS

DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k.

Spółka DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kosakowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390623
 • REGON – 221411798
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy DS INVESTMENT sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kosakowo

Ulica – Kalinowa 6

Miejscowość – 81-198 Kosakowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.599445
Długość geogr. – 18.478355

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

PHOTOENERGY sp. z o.o.

Spółka PHOTOENERGY sp. z o.o. / siedziba Malbork

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390742
 • REGON – 221408632
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PHOTOENERGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Malbork

Ulica – Pl. Słowiański 18

Miejscowość – 82-200 Malbork

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.062248
Długość geogr. – 19.060471

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

FORBUD sp. z o.o.

Spółka FORBUD sp. z o.o. / siedziba Kiełpino

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390561
 • REGON – 221370898
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy FORBUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kiełpino

Ulica – Długa 36 A

Miejscowość – 83-307 Kiełpino

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.2974
Długość geogr. – 18.21871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

RWR INVESTMENT sp. z o.o.

Spółka RWR INVESTMENT sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391122
 • REGON – 221416011
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy RWR INVESTMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Partyzantów 3 1

Miejscowość – 80-254 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.37854
Długość geogr. – 18.597635

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD 2 – 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRS

BIOTHERM SERVICES POLSKA sp. z o.o.

Spółka BIOTHERM SERVICES POLSKA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390564
 • REGON – 221411290
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy BIOTHERM SERVICES POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Mjr Sucharskiego 75

Miejscowość – 80-601 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.393181
Długość geogr. – 18.69556

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

ERAINVEST FINANCIAL SERVICES sp. z o.o.

Spółka ERAINVEST FINANCIAL SERVICES sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391149
 • REGON – 221418702
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy ERAINVEST FINANCIAL SERVICES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Plac Kaszubski 15A 38

Miejscowość – 81-350 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.523861
Długość geogr. – 18.54484

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 2 – 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

PKD 3 – 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Dane wpisane do KRS

INTERPROMO sp. z o.o.

Spółka INTERPROMO sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391146
 • REGON – 221204421
 • NIP – 5862266891

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy INTERPROMO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Redłowska 38

Miejscowość – 81-450 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.496519
Długość geogr. – 18.54681

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

Dane wpisane do KRS

BAU-DAXI 92 sp. z o.o.

Spółka BAU-DAXI 92 sp. z o.o. / siedziba Pomysk Wielki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390370
 • REGON – 221354600
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-06-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-04

Dane adresowe firmy BAU-DAXI 92 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pomysk Wielki

Ulica – 76 2

Miejscowość – 77-121 Pomysk Wielki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.219666
Długość geogr. – 17.568541

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

Dane wpisane do KRS