Tag Archives: śląskie

JT STALE JAKOŚCIOWE WITOLD KALINOWSKI, ŁUKASZ WRÓBEL sp.j.

Spółka JT STALE JAKOŚCIOWE WITOLD KALINOWSKI, ŁUKASZ WRÓBEL sp.j. / siedziba Świętochłowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390111
 • REGON – 241083918
 • NIP – 6272662801

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy JT STALE JAKOŚCIOWE WITOLD KALINOWSKI, ŁUKASZ WRÓBEL sp.j.

Siedziba rejestrowa – Świętochłowice

Ulica – Wojska Polskiego 84

Miejscowość – 41-603 Świętochłowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.27965
Długość geogr. – 18.91302

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

PIETRZAK KELLER sp. z o.o.

Spółka PIETRZAK KELLER sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390642
 • REGON – 242561886
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PIETRZAK KELLER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Kochłowicka 14 0

Miejscowość – 40-818 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.256239
Długość geogr. – 18.977605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o.

Spółka SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390614
 • REGON – 242136924
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SILESIAN MEDICAL CENTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Szkolna 4A 4A

Miejscowość – 41-200 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280069
Długość geogr. – 19.13605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Spółka FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390486
 • REGON – 242467816
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy FARMA WIATROWA BORZECHÓW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Dzięciołów 2 A

Miejscowość – 40-532 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.231852
Długość geogr. – 19.00778

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j. / siedziba Mikołów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390505
 • REGON – 241991120
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE „ANDA” HANKE JARAUSZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Mikołów

Ulica – Ks.szymankiewicza 51

Miejscowość – 43-190 Mikołów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.196812
Długość geogr. – 18.86939

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

AGENCJA OCHRONY „ZIEMOWIT” sp. z o.o.

Spółka AGENCJA OCHRONY „ZIEMOWIT” sp. z o.o. / siedziba Lędziny

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390633
 • REGON – 242142758
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy AGENCJA OCHRONY „ZIEMOWIT” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lędziny

Ulica – Hołdunowska 7 0

Miejscowość – 43-143 Lędziny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.166721
Długość geogr. – 19.11393

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

IMPRODEX sp. z o.o.

Spółka IMPRODEX sp. z o.o. / siedziba Czechowice-Dziedzice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390668
 • REGON – 242095332
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy IMPRODEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czechowice-Dziedzice

Ulica – Elizy Orzeszkowej 15 0

Miejscowość – 43-502 Czechowice-Dziedzice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.90436
Długość geogr. – 19.0085

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Dane wpisane do KRS

KEK sp. z o.o.

Spółka KEK sp. z o.o. / siedziba Racibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000388810
 • REGON – 241882714
 • NIP – 6391993071

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy KEK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Racibórz

Ulica – Żorska 25 10

Miejscowość – 47-400 Racibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.090019
Długość geogr. – 18.231621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 3 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Dane wpisane do KRS

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO „CONCRETE” sp. z o.o.

Spółka PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO „CONCRETE” sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391172
 • REGON – 8434494
 • NIP – 6340137474

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO „CONCRETE” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Opolska 22

Miejscowość – 40-084 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.262812
Długość geogr. – 19.0133

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

PKD 2 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS

2M INDUSTRIES sp. z o.o.

Spółka 2M INDUSTRIES sp. z o.o. / siedziba Tychy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390478
 • REGON – 241974126
 • NIP – 6462916618

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy 2M INDUSTRIES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tychy

Ulica – Barona 30

Miejscowość – 43-100 Tychy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Dane wpisane do KRS

FPW INVEST sp. z o.o.

Spółka FPW INVEST sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391105
 • REGON – 242579410
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy FPW INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Lompy 14 205

Miejscowość – 40-955 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.577843
Długość geogr. – 19.270304

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

PKD 2 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 3 – 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Dane wpisane do KRS

LES SENS sp. z o.o.

Spółka LES SENS sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391055
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy LES SENS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Lechonia 30 10

Miejscowość – 42-229 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.7796
Długość geogr. – 19.130449

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

PERFORM MEDIA POLAND sp. z o.o.

Spółka PERFORM MEDIA POLAND sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391056
 • REGON – 241966345
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy PERFORM MEDIA POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Francuska 34 0

Miejscowość – 40-028 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.24955
Długość geogr. – 19.02758

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 3 – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dane wpisane do KRS

LIDERT sp. z o.o. sp.k.

Spółka LIDERT sp. z o.o. sp.k. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391200
 • REGON – 241962028
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-07-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-12

Dane adresowe firmy LIDERT sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Karpacka 9 3

Miejscowość – 43-316 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.793098
Długość geogr. – 19.022499

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

INK sp. z o.o.

Spółka INK sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390678
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy INK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Konduktorska 39 A

Miejscowość – 40-155 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.288
Długość geogr. – 19.02481

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Dane wpisane do KRS