Tag Archives: Spółki Komandytowo-akcyjne

INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A.

Spółka INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390674
 • REGON – 143147318
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy INVEST 1 BS KAPITAŁ sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 194 156

Miejscowość – 02-390 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.200089
Długość geogr. – 20.968519

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 2 – 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

2FIND GRZESZKIEWICZ S.K.A.

Spółka 2FIND GRZESZKIEWICZ S.K.A. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390626
 • REGON – 101138105
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy 2FIND GRZESZKIEWICZ S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Al.mickiewicza 15 25

Miejscowość – 90-443 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.759331
Długość geogr. – 19.457541

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 2 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 3 – 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Dane wpisane do KRS

TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A.

Spółka TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390889
 • REGON – 121567575
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy TOOP sp. z o.o. LOGISTICS S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Krakowska 23 6

Miejscowość – 31-062 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.04986
Długość geogr. – 19.94488

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 3 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

OXYGEN – PROJEKT ECHO – 95 sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Spółka OXYGEN – PROJEKT ECHO – 95 sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390494
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy OXYGEN – PROJEKT ECHO – 95 sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Al. Solidarności 36

Miejscowość – 25-323 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.881168
Długość geogr. – 20.65428

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

SKAMEX sp. z o.o. S.K.A.

Spółka SKAMEX sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000389902
 • REGON – 470009008
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SKAMEX sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Częstochowska 38/52

Miejscowość – 93-121 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.75478
Długość geogr. – 19.49776

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

LEVNET sp. z o.o. S.K.A.

Spółka LEVNET sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390372
 • REGON – 221384080
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy LEVNET sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Perseusza 4

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

PKD 3 – 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS