Tag Archives: Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ASTROLINE sp. z o.o.

Spółka ASTROLINE sp. z o.o. / siedziba Zgierz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390287
 • REGON – 101138157
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-09

Dane adresowe firmy ASTROLINE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zgierz

Ulica – Lechonia 2

Miejscowość – 95-100 Zgierz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.921909
Długość geogr. – 19.386391

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

SUZI ENTERPRISE sp. z o.o.

Spółka SUZI ENTERPRISE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390589
 • REGON – 143006635
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy SUZI ENTERPRISE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

PKD 2 – 6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 3 – 7 Górnictwo rud metali

Dane wpisane do KRS

VARIAMEDIA sp. z o.o.

Spółka VARIAMEDIA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390600
 • REGON – 143001365
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy VARIAMEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krakowskie Przedmieście 13 148

Miejscowość – 00-071 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.243931
Długość geogr. – 21.01659

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

AFEKT sp. z o.o.

Spółka AFEKT sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390702
 • REGON – 301799438
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy AFEKT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Andrzejewskiego 23

Miejscowość – 60-119 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

STUDIO BIAŁE sp. z o.o.

Spółka STUDIO BIAŁE sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390698
 • REGON – 301797037
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy STUDIO BIAŁE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Wielka 21

Miejscowość – 61-775 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.407831
Długość geogr. – 16.925855

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

PKD 2 – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 3 – 14.14.Z Produkcja bielizny

Dane wpisane do KRS

ART-METAL sp. z o.o.

Spółka ART-METAL sp. z o.o. / siedziba Konin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390036
 • REGON – 301778198
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ART-METAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Konin

Ulica – Szarych Szeregów 1A

Miejscowość – 62-500 Konin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.250141
Długość geogr. – 18.269751

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

TARTAK KROTOSZYN sp. z o.o.

Spółka TARTAK KROTOSZYN sp. z o.o. / siedziba Krotoszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390648
 • REGON – 340936698
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy TARTAK KROTOSZYN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Krotoszyn

Ulica – 52

Miejscowość – 88-190 Barcin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.871052
Długość geogr. – 17.94321

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 2 – 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

PKD 3 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Dane wpisane do KRS

ADEQUATE sp. z o.o.

Spółka ADEQUATE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390608
 • REGON – 143011062
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ADEQUATE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Ostrobramska 101 229

Miejscowość – 04-041 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23341
Długość geogr. – 21.09078

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 2 – 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 3 – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

Dane wpisane do KRS

PIETRZAK KELLER sp. z o.o.

Spółka PIETRZAK KELLER sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390642
 • REGON – 242561886
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PIETRZAK KELLER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Kochłowicka 14 0

Miejscowość – 40-818 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.256239
Długość geogr. – 18.977605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

ATH-POLSKA sp. z o.o.

Spółka ATH-POLSKA sp. z o.o. / siedziba Bolesławiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390664
 • REGON – 21586802
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ATH-POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bolesławiec

Ulica – Parkowa 2A

Miejscowość – 59-700 Bolesławiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.319324
Długość geogr. – 15.55896

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

TRADING SYSTEM sp. z o.o.

Spółka TRADING SYSTEM sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390416
 • REGON – 101140964
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy TRADING SYSTEM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Al. Kościuszki 80/82 604

Miejscowość – 90-437 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.760471
Długość geogr. – 19.4573

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 3 – 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Dane wpisane do KRS

PODEKS PLUS sp. z o.o.

Spółka PODEKS PLUS sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000389661
 • REGON – 260486679
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy PODEKS PLUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Paderewskiego 42 7

Miejscowość – 25-502 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.873852
Długość geogr. – 20.627609

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14 Produkcja odzieży

PKD 2 – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 3 – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

BWR INVEST sp. z o.o.

Spółka BWR INVEST sp. z o.o. / siedziba Zakopane

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390577
 • REGON – 121594320
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy BWR INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zakopane

Ulica – Zwierzyniecka 19

Miejscowość – 34-500 Zakopane

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.275261
Długość geogr. – 19.97435

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

PKD 2 – 11.02.Z Produkcja win gronowych

PKD 3 – 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Dane wpisane do KRS

ERLANO HOLDING sp. z o.o.

Spółka ERLANO HOLDING sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390233
 • REGON – 301788498
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ERLANO HOLDING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Niedziałkowskiego 28

Miejscowość – 61-578 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.38703
Długość geogr. – 16.92304

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 2 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 3 – 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

ESNTB sp. z o.o.

Spółka ESNTB sp. z o.o. / siedziba Ząbki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000390195
 • REGON – 143025029
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-07-04

Data ogłoszenia wpisu – 2011-08-08

Dane adresowe firmy ESNTB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ząbki

Ulica – Poniatowskiego 15 1

Miejscowość – 05-091 Ząbki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.292519
Długość geogr. – 21.118111

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS